Vores værdier/Historie

KaffetogokopKaffeFair er en Social Økonomisk Virksomhed. Det betyder at vi er "non-proft" og at vi arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse. Et eventuelt overskud geninvesteres i vores formål.

KaffeFair er ejet af Daghøjskolen FOKUS der er hjemmehørende i Aalborg Kommune. Vi driver café-, konference- og kantinevirksomhed på 6 adresser. Vi har indgået rammeaftaler med Aalborg Kommunes jobcenter samt Ældre- og Handicapforvaltning. Ligeledes har vi rammeaftale med Aarhus Kommune via et samarbejde med FO Aarhus.

KaffeFair blev etableret i 2006 med støtte fra EU Socialfonden. Siden 2008 har virksomheden været bæredygtig og uafhængig af tilskudsmidler. I 2014 blev KaffeFair tildelt 2,9 mio. kr. af Den Obelske Familiefond. Penge er givet med henblik på at udvide målgrupperne og etablere en kantine der primært beskæftiger handicappede i skånejobs.

I maj 2017 udvidede KaffeFair med en afdeling i KBH, som kører under navnet Spisehuset Fair. Restauranten åbnede i ny-renoverede omgivelser på 1. sal i Huset-Kbh, Rådhusstræde 13, København K.

KaffeFair udbyder oplæringsforløb for unge der modtager "uddannelsesydelse". Forløbene varer i gennemsnit ét år og omfatter praktisk træning i køkkendrift samt kompetencegivende undervisning i dansk og matematik. ca. 30% af de der afslutter et oplæringsforløb, fortsætter i en ordinær uddannelse.

KaffeFair har 37 lønnede medarbejdere og ca. 50 kontanthjælpsmodtagere i oplæringsforløb.

KaffeFair er medlem af følgende organisationer:

  • Selveje Danmark v/ Dansk Erhverv
  • Daghøjskoleforeningen
  • FORA
  • Center for Socialøkonomi
  • Nordjysk netværk for socialøkonomi
  • Økologisk Landsforening

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte Bjørn Salling: salling@fokus-folkeoplysning.dk eller Charlotte Kragh: charlotte@kaffefair.dk